• นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ
  เดินทางมาสักการะศาลกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาสและพระอาจารย์ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการอ่านรายละเอียด
  นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ
 • นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค
  เดินทางมามอบนโยบายพร้อมตรวจเยี่ยมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักการสอบสวนและนิติการ (วังไชยา) กรมการปกครองอ่านรายละเอียด
  นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค
 • นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง
  เดินทางมามอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฎิบัติราชการ ณ กรมการปกครอง (วังไชยา)อ่านรายละเอียด
  นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง
 • นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  เป็นประธานในการเปิดศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยอ่านรายละเอียด
  นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายอนันตพล บุญชู ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ
  เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบวงสรวงศาลกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาสอ่านรายละเอียด
  นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายอนันตพล บุญชู ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ
 • กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการสู่ระบบ e-DOPA License (รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗อ่านรายละเอียด
  กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยพนักงานฝ่ายปกครอง (Learning By Doing)
  กรมการปกครองโดยสำนักการสอบสวนและนิติการ จึงได้ออกแบบการฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยใช้รูปแบบ “การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ”อ่านรายละเอียด
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยพนักงานฝ่ายปกครอง (Learning By Doing)
 • กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม)
  ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปี พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2อ่านรายละเอียด
  กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม)
 • กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนการสอบสวนคดีอาญา)
  ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายปกครองอ่านรายละเอียด
  กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนการสอบสวนคดีอาญา)
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม