• พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พรองค์เจ้าสุริยงค์ประยูรพันธ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
    นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปครอง ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงค์ประยูรพันธ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรมการปกครอง วังไชยาอ่านรายละเอียด
    พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พรองค์เจ้าสุริยงค์ประยูรพันธ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ดูเพิ่มเติม