ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์


"พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่ 2 ก.ย.2558 เป็นต้นมา หากลูกหนี้ถูกทวงถามหนี้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ถูกข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น รวมถึงการใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น เป็นต้น สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือประจำกรุงเทพมหานครเพื่อเอาผิดได้"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกำกับการทวงถามหนี้ โทรศัพท์ 0 2356 9660